Износоустойчиви ролкови вериги с удължен живот KMD Premium

От края на 2017 г. фирма „Копчев и синове” ООД пусна на пазара под своята регистрирана търговска марка „KMD chain” нова серия Ролкови вериги с удължен живот PREMIUM

КМD Premium са специално изпълнение вериги, чиито параметри гарантират тяхната по-голяма износоустойчивост и по-дълъг живот. Предназначени са за работа при тежки експлоатационни условия – висока натовареност, непрекъснат режим на работа, голяма запрашеност, при производства, изискващи възможно най-рядка смяна на веригите и т.н. Разбира се PREMIUM могат да бъдат ползвани и при нормални и средно-тежки условия на работа, където просто улесняват поддръжката, защото издържат без смяна  2 до 3 пъти по-дълго време от нормалните вериги. Предлагат се като едно-, дву-  и триредни вериги в изпълнение по европейски норми ДИН 8187 и американски норми ДИН 8188.

Основните предимства на новата серия PREMIUM са:

Плътни, безшевни втулки и ролки

Безшевни втулки и ролки – тази комбинация досега беше налична само и  единствено при веригите от много висок ценови клас! Тя гарантира, че при работа на веригата, стресът върху работната й повърхност се разпределя абсолютно равномерно върху носещите части, а не се концентрира само в някои зони. Това способства за много по-бавното износване и съответно значително по-дълъг експлоатационен живот!

стандартна верига с огъната втулка

KMD Premium с плътна безшевна втулка

По- широк дизайн на пластините

Страничните планки на веригите са с по- голяма височина в средата на пластината. Това спомага за по-добро разпределение на работното усилие, намалява вибрациите и силно увеличава устойчивостта срещу умора на материала, като значително удължава живота на веригата.

1. стандартна верига

2. KMD PREMIUM с широка пластина

Четиристранно занитване, вместо стандартното двустранно, за по-голяма якост!

Четиристранно занитване, вместо стандартното двустранно, за по-голяма якост!

Специална обработка със сачми на отворите на пластините

Специална механична обработка със сачми на отворите на пластините. Това е мястото на контакт между осите и пластините и тази обработка осигурява пълна окръжност на отворите и възможно най- доброто занитване. Като резултат се увеличава значително животът на веригата.

Предварително опъване с 30% - 50% от разкъсващо усилие

Всяка верига е предварително натоварена с 30-50% от разкъсващото усилие, което предотвратява първоначалното разтягане след монтаж и евентуално разтягане в процеса на работа.

Полирани чрез пясъко-струен метод повърхности на оси, втулки, ролки и пластини

Отделните елементи на веригата са обработени по пясъчно-струен метод, което подобрява вътрешната микроструктура, намалява напреженията и увеличава разкъсващото усилие.

Използване на специална грес за първоначално смазване на веригата

За разлика от течната смазка, която при загряване на веригата се изпарява бързо, греста се топи бавно и продължава да смазва веригата. По-доброто и по-дългото смазване на елементите на веригата осигурява по-слабо износване и по-дълъг живот.

Веригите KMD Premium имат много малък ъгъл на усукване

Веригите KMD Premium имат много малък ъгъл на усукване – макс. до 7 градуса на 3 м със свободно въртящи се елементи.

Маркировка „KMD” върху пластините

Всяка верига е с маркировка KMD върху пластините – за по-добра проследяемост и идентификация.

Значително по-ниски цени от всички други известни марки- за същото качество

Веригите KMD Premium са със значително по-ниска цена от цените на другите вериги в изпълнение безшевни втулки/пластини с по-широка талия. Всички вериги са с изпитателно-приемателен сертификат за качество съгл. EN 10204-3.1

Веригите от новата серия PREMIUM са изпитани в независима акредитирана лаборатория Мултитест- Варна и резултатите от тестовете доказват:

  По- високо разкъсващо усилие от номиналното по ДИН
  Липса на удължение при натоварване с 50% от работното усилие
  Повърхностна твърдост HRC, измерена в три точки на всеки елемент – ос, втулка, ролка, вътрешна и външна пластина – съответсва на  изискванията и е равномерна при всеки елемент
  Дълбочинно закаляване HV1, измерено на 0,25 мм под повърхността в три зони на всеки елемент – ос, втулка, ролка, вътрешна и външна пластина – съответства на изискванията и е равномерно за всеки елемент