Специални и ролкови вериги

Ролкови и специални вериги

Ролковите вериги са предназначени основно за задвижване в машини, респективно предаване на движение на различни въртящи се елементи в тях. Като цяло те са напълно стандартизирани по ДИН, ISO, BS и други норми. Съществуват и задвижващи вериги по заводски норми, които повече или по-малко също се припокриват при различните производители. Някои стандартни ролкови вериги служат и като база за конвейерни вериги, когато в процеса на производство към тях се монтират фабрично различни вертикални, или странични ъглови планки или удължени оси.

По-различно е положението с многобройните видове специални вериги. За част от тях също има определени норми – например за стандартните конвейерни вериги, за галовите, буксовите, сребковите вериги и т.н. В същото време обаче се търсят и предлагат например и най-различни други конвейерни и скребкови веригиконвейерни вериги със специфични захващащи приспособления, с назъбена повърхност, със специален полимерен носещ профил, ковани скребкови вериги с вилична глава и най-различни скребки и т.н.

Особено многообразие има при специалните вериги по чертежи на клиента – там всяка верига е уникална, със собствени изисквания и параметри, съответстващи на конкретната машина и условия на работа на клиента. В този смисъл от голямо значение за правилния избор на материали, термообработка и т.н е, при запитването клиентът, освен параметрите на веригата, да посочи и конкретните условия на работа. За улеснение на нашите клиенти ние имаме разработен подробен въпросник за необходимите уточнения.

Предлаганите от нас ролкови вериги са предварително натоварени  с 30% от номинилното разкъсващо усилие, а при серията ни KMD Premium предварителното натоварване е с 50% от разкъсващото усилие. Това свежда до минимум възможността за  разтягане на веригата по време на работа. На склад в централния ни склад в София поддържаме почти всички размери от стъпка 6,00 мм до стъпка 63,5 мм.

Фирма Копчев и синове ООД предлага една пълна гама ролкови и специални вериги. Ние сме в състояние да предложим и всяка една специфична верига по чертеж на клиента.

кръглозвенни вериги, вериги, синджири, верига, товарни вериги, ролкови и специални вериги, ролкови вериги
кръглозвенни вериги, вериги, синджири, верига, товарни вериги, ролкови и специални вериги, ролкови вериги