Верига, кръглозвенни вериги

Кръглозвенни вериги и принадлежности

Разнообразието при кръглозвенните вериги е огромно. В зависимост от предназначението на веригата има разработени различни ДИН и Европейски норми.Отделно от това за всеки вид верига има различни материали, различна термообработка и различни технически изисквания. При стандартните кръглозвенни вериги качеството и начина на изработка са определени от съответната норма.

При специалните вериги обаче нормата определя само габарити и мин.разкъсващо усилие, а добрите производители съобразяват самата изработка с конкретните условия на експлоатация при конкретния клиент.За целта фирма „Копчев и синове“ ООД е разработила въпросник, уточняващ например вид , начин на работа и технически параметри на съществуващата инсталация, капацитет, работна среда и т.н – информация, необходима за правилния избор на материали и термообработка на кръглозвенните вериги със специално предназначение. Съвестното му попълване от клиента е гаранция за по-дълъг живот на веригата.

Важно е да се знае, че веригите с къси звена по ДИН 766 или ДИН 764  в общия случай имат по-добри якостни показатели от веригите с дълги звена по ДИН 763 или ДИН 5685, тъй като в един метър верига има повече стомана.Също така неръждаемите вериги са с по-ниска товароподемност от такива с идентични размери, но от въглеродна стомана

След получаване на кръглозвенните вериги, ние допълнително правим различни проверка на качеството при нас:

  прави се първичен визуален преглед на състоянието на веригата и заварката
  чрез специален уред се проверяват размерите на кръглозвенната верига
  на стенд се проверява разкъсващо усилие
  на стенд се проверява удължението преди скъсване, особено важно при товаро-захватните вериги
  периодично в акредитирана лаборатория се дават мостри за проба на твърдост и закаляване

Ние поддържаме на склад в София постоянни складови наличности от най-често търсените у нас видове и размери кръглозвенни вериги.

Кръглозвенни вериги и принадлежности, кръглозвенни вериги, вериги, верига, синджир, ролкови вериги

Контролират се:

Вериги, кръглозвенни вериги, кръглозвенни вериги и принадлежности, товарни вериги, ролкови вериги   качеството на входящата суровина
Вериги, кръглозвенни вериги, кръглозвенни вериги и принадлежности, товарни вериги, ролкови вериги   разкъсващо усилие на веригата
Вериги, кръглозвенни вериги, кръглозвенни вериги и принадлежности, товарни вериги, ролкови вериги   удължаване
Вериги, кръглозвенни вериги, кръглозвенни вериги и принадлежности, товарни вериги, ролкови вериги   закаляване
   огъване
   пукнатини
   размери и толеранси и др.