Смазване на веригите

Движението на веригата около верижното колело предизвиква  износване на верижните елементи. Затова, за да се гарантира дълъг живот и добра работа на веригата, тя задължително трябва да се смазва.Смазването изпълнява различни задачи: то разделя повърхностите на осите и втулките и улеснява нормалната ротация, то омекотява и намалява внезапно възникнали шокови въздействия /натоварвания / между оси и втулки от една страна и между верига и верижно колело от друга. Смазването може също така да охлади и почисти веригата.

За да се постигне едно добро смазване не е достатъчно да се смаже само ролката. Маслото трябва да бъде нанесено между прешлените /елементите/  на веригата, така че да достигне вътрешните повърхности и краища на пластините.

По принцип като универсална смазка при стандартните ролкови вериги се ползват чисти минерални масла. Тук се съблюдават следните вискозитети в зависимост от температурата:

Температура                          Вискозитет

от -5 до 25 градуса С                    SAE 30

от 25 до 45 гладуса С                   SAE 40

от 45 до 65 градуса С                   SAE 50

При тежки натоварвания, непрекъснат режим на работа и висока скорост на движение, се препоръчва смазване с грес или комбинация от грес и течно масло, загряти до висока температура, за да навлязат навсякъде във веригата. Причината е,че при работа, особено при висока скорост, веригата бързо се нагрява. Обикновеното течно масло скоро се изпарява, а греста се топи бавно и продължава да смазва отделните елементи и след изпаряването на течната смазка.

За по-високи температури / над 200 градуса С / може да се използва графит на прах със свързващ материал. За свърх тежки натоварвания се препоръчват смазки за високо налятане

Всеки производител обичайно има свое ноу-хау при смазването и препоръчва свои собствени разработки и комбинации.

По принцип се спазват следните съотношения:

  • Ниско  повърхностно налягане на елементите, висока скорост – нисък вискозитет
  • Високо повърхностно налягане на елементите, ниска скорост – висок вискозитет
  • Ниска температура на работа – нисък вискозитет
  • Висока температура на работа – висок вискозитет

Съществуват различни начини на смазване:

За особени приложения, където периодичното нормално смазване не е възможно, има разработени самосмазващи се вериги.Такива случаи има в печатарската индустрия, при опаковъчните и текстилните машини, в хранително-вкусовата промишленост и др.

При самосмазващите се вериги втулката и ролката се изработват като една част. Материалът е импрегниран с масло синтерован метал.Така се осигурява дълъг живот на веригата без допълнително смазване по време на експлоатация.

 

ЗАПИТВАНЕ