Вериги с намалена поддръжка

Когато работната среда предполага труден достъп до веригата за редовно смазване или самото производство не позволява регулярна подръжка, Renold е разработил серията Syno. Тя се състои от три типа вериги, всеки с уникални предимства.Общото между тях е удължения работен капацитет при минимална или никаква поддръжка, който в крайна сметка дългосрочно допринася за по-рядко спиране за подмяна на веригата и съответно по-ефективен работен процес на специфичните производства.