Флаерови вериги

Флаерови вериги, лека серия LL, ДИН 8152-1

Верига

p

mm

d

min

g

max

s

брой на звена 2 х 2

брой на звена 4 х 4

брой на звена 6 х 6

a1

max

разкъсващо усилие

kN

тегло

kg/m

a2

max

разкъсващо усилие

kN

тегло

kg/m

a3

max

разкъсващо усилие

kN

тегло

kg/m

LL 08

12,70

4,46

10,9

1,6

9,2

18,2

0,4

16,0

36,4

0,8

22,8

54,6

1,2

LL 10

15,875

5,09

13,7

1,6

9,3

22,7

0,5

16,1

45,4

1,0

22,9

68,1

1,5

LL 12

19,05

5,73

16,1

1,8

10,7

29,5

0,7

18,5

59,0

1,3

26,3

88,5

2,0

LL 16

25,40

8,29

21,1

3,0

17,2

58,0

1,5

30,2

116,0

3,0

43,2

174,0

4,4

LL 20

31,75

10,20

26,4

3,5

20,1

95,0

2,3

35,1

190,0

4,4

50,1

285,0

6,6

LL 24

38,10

14,65

33,4

5,0

28,4

170,0

4,4

49,4

340,0

8,5

70,4

510,0

12,5

LL 28

44,45

15,92

37,1

6,0

34,0

200,0

5,4

60,0

400,0

10,5

86,0

600,0

15,5

LL 32

50,80

17,83

42,3

6,3

35,0

260,0

6,2

61,0

520,0

12,1

87,0

780,0

18,0

LL 40

63,50

22,91

53,0

8,0

44,7

360,0

10,3

77,9

720,0

20,0

111,1

1080,0

29,5

LL 48

76,20

29,26

63,9

10,0

56,1

560,0

18,5

97,4

1 120,0

35,7

138,9

1680,0

53,0

Флаерови вериги, тежка серия LH, ДИН 8152-3

p

mm

d

min

g

max

s

брой на звена 2 х 3

брой на звена 3 х 4

брой на звена 4 х 6

a1

max

разкъсващо усилие

kN

тегло

kg/m

a2

разкъсващо усилие

kN

тегло

kg/m

a3

разкъсващо усилие

kN

тегло

kg/m

12,70

5,12

12,1

2,0

13,1

22,2

0,8

17,4

33,3

1,12

23,8

44,4

1,6

15,875

5,98

15,1

2,4

15,3

33,4

1.1

20,3

50,1

1,5

27,7

66,8

2,2

19,05

7,96

18,1

3,2

20,7

48,9

1,8

27,4

73,4

2,5

37.4

97,8

3,6

25,40

9,56

24,1

3,9

25,4

84,5

2,7

33,7

126,8

3,8

46,1

169,0

5,4

31,75

11,14

30,2

4,7

30,3

115,6

4,3

40,2

173,4

6,0

55.0

231,2

8,6

38,10

12,74

36,2

5,5

35,4

151,2

5,8

47,0

226,8

8,1

64.5

302,4

11,6

44,45

14,31

42,2

6,3

40,1

191,3

7,6

53,3

287,0

10,6

73.1

382,6

15,2

50,80

17,49

48,3

7,1

46,5

289,1

10,0

61,7

433,7

14,0

84.4

578,2

20,0

63,50

23,84

60,3

9,5

61,7

433,7

19,8

81,6

650,6

27,7

111.4

867,4

39,5

За флаеровите вериги, тежка серия се предлагат също комбинации 2х2, 4х4, 6х6, 8х8.

 

Сравнение на означенията на флаеровите вериги

 

Означение по ДИН 8152

Означение по американски стандарт ANSI

Означение по заводски норми

LL – лека серия

AL – лека серия

FL – лека серия

LH – тежка серия

BL – тежка серия ANSI