Самосмазващи се ролкови вериги

Самосмазващите се вериги се използват навсякъде, където нормалното смазване на веригата не е възможно, например в текстилните машини, в хранително-вкусовата промишленост, в опаковъчните машини, печатарството и др.
Ролката и буксата са от една част.
Материалът е импрегниран с масло синтерован метал. Така е постигнат дълъг живот на веригата без допълнително смазване.

Верига

p

b1

min

mm

b2

max

mm

d1

mm

d2

max

mm

a1

max

mm

a2

max

mm

g

max

mm

s1/s2

mm

FB

min

N

q

kg/m

mm

inch

40 SL

12,7

1/2″

7,95

11,18

3,96

7,92

16,1

17,5

12,07

1,6

12400

0,64

50 SL

15,875

5/8″

9,53

13,84

5,08

10,16

20,3

22,0

15,09

2,0

19600

1,04

60 SL

19,05

3/4″

12,7

17,75

5,94

11,91

25,2

27,0

18,08

2,4

29400

1,53

2050 SL

31,75

1 1/4″

9,53

13,84

5,08

10,16

20,3

22,0

15,09

2,0

19600

0,70

2060 SL

38,1

1 1/2″

12,7

17,75

5,94

11,91

25,2

27,0

18,08

2,4

29400

1,00