Ролкови селскостопански вериги тип CA

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

d2

max

mm

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

L

max

mm

Lc

max

mm

CA550

41,40

16,87

19,81

7,19

35,0

38,0

19,30

2,80

39,10

1,94

CA550V

41,40

16,80

19,05

8,28

36,1

39,1

22,00

3,00

55,00

2,24

CA555

41,40

16,87

12,70

7,19

29,1

32,0

19,30

3,10

39,10

1,72

CA557

41,40

17,78

20,24

8,00

37,4

40,6

23,10

3,10

55,61

2,60

CA620

42,01

17,91

24,51

7,19

41,8

45,2

20,20

3,25

39,10

2,35

CA2060H

38,10

11,91

12,70

5,94

29,2

31,6

18,00

3,25

31,10

1,45

CA2063H

38,10

11,89

12,70

5,94

29,4

34,2

19,30

3,25

31,28

1,65

CA550F4

41,40

14,35

20,24

7,14

35,0

38,5

19,05

2,80

50,00

1,76

CA550F5

41,40

16,66

20,24

7,14

35,0

38,5

19,05

2,80

45,00

1,97

38.4R

38,40

15,88

19,05

6,92

33,8

36,4

17,30

2,50

33,00

1,70

38.4V

38,40

15,88

18,00

6,92

35,0

38,0

17,30

3,00

40,00

1,83

55VD

41,40

17,90

23,00

8,22

39,3

42,4

20,00

2,80

42,00

2,34

S62F3

41,91

19,05

25,40

8,00

42,0

44,6

26,00

3,00

47,00

3,12

CA960

41,40

17,78

22,61

8,9

40,1

43,0

23,10

3,00

66,00

6,94

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

d2

max

mm

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

L

max

mm

Lc

max

mm

CA627

30,00

15,88

19,05

8,28

36,1

39,4

20,5

3,00

50,00

2,51

CA550D

41,40

16,87

19,81

7,19

35,0

38,0

19,3

2,80

39,10

1,94

CA555D

41,40

16,87

12,70

7,19

29,1

32,0

19,3

3,10

39,10

1,72

CA557D

41,40

17,78

20,24

8,00

37,4

40,6

23,1

3,10

55,61

2,60

CA620D

42,01

17,91

24,51

7,19

41,8

45,2

20,2

3,25

39,10

2,35