Ролкови селскостопански вериги тип A

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

d2

max

mm

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

L

max

mm

Lc

max

mm

A550

41,40

16,87

19,81

7,19

35,0

38,0

19,3

2,80

39,10

1,79

A555

41,40

16,87

12,70

7,19

29,1

32,0

19,3

3,10

39,10

1,60

A557

41,40

17,78

20,24

8,00

37,4

40,6

23,1

3,10

55,61

2,45

A620

42,01

17,91

24,51

7,19

41,8

45,2

20,2

3,25

39,10

2,18