Ролкови вериги с пластмасови ролки

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

d2

max

mm

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

Т

mm

разкъсващо усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

L

max

mm

Lc

max

mm

40-P

12,700

7,95

7,85

3,96

16,60

17,80

12,00

1,50

14,10

0,56

50-P

15,875

10,16

9,40

5,08

20,70

22,20

15,09

2,03

22,20

0,96

60-P

19,050

11,91

12,57

5,94

25,90

27,70

18,00

2,42

31,80

1,35

80-P

25,400

15,88

15,75

7,92

32,70

35,00

24,00

3,25

56,70

2,26

A2050-P

31,750

10,16

9,40

5,08

20,70

22,20

15,00

2,03

22,2

0,61