Неръждаеми ролкови вериги

ДИН/ISO

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диам. на болта

d2

max

mm

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

t/Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

L

max

mm

Lc

max

mm

*25SS

6,350

3,30

3,18

2,31

7,9

8,4

6,00

0,8

2,5

0,15

*35SS

9,525

5,08

4,77

3,58

12,4

13,17

9,00

1,30

5,5

0,33

40SS

12,700

7,95

7,85

3,96

16,6

17,8

12,00

1,50

9,6

0,63

41SS

12,700

7,77

6,25

3,58

13,75

15,0

9,91

1,30

6,0

0,46

50SS

15,875

10,16

9,40

5,08

20,7

22,2

15,09

2,03

15,2

1,03

60SS

19,050

11,91

12,57

5,94

25,9

27,7

18,00

2,42

21,7

1,51

80SS

25,400

15,88

15,75

7,92

32,7

35,0

24,00

3,25

38,9

2,62

100SS

31,750

19,05

18,90

9,53

40,4

44,7

30,00

4,00

60,0

3,94

120SS

38,100

22,23

25,22

11,10

50,3

54,3

35,70

4,80

72,5

5,72

140SS

44,450

25,40

25,22

12,70

54,4

59,0

41,0

5,60

94,0

7,70

04BSS

6,000

4,00

2,80

1,85

6,80

7,8

5,00

0,60

2,0

0,11

05BSS

8,000

5,00

3,00

2,31

8,20

8,9

7,10

0,80

3,5

0,20

**06BSS

9,525

6,35

5,72

3,28

13,15

14,1

8,20

1,30

6,2

0,41

08BSS

12,700

8,51

7,75

4,45

16,7

18,2

11,80

1,60

12,0

0,70

10BSS

15,875

10,16

9,65

5,08

19,5

20,9

14,70

1,70

14,5

0,94

12BSS

19,050

12,07

11,68

5,72

22,5

24,2

16,00

1,85

18,5

1,16

16BSS

25,400

15,88

17,02

8,28

36,1

37,4

21,00

4,15/3,1

40,0

2,73

20BSS

31,750

19,05

19,56

10,19

41,3

45,0

26,40

4,5/3,5

59,0

3,73

24BSS

38,100

25,40

25,40

14,63

53,4

57,8

33,20

6,0/4,8

104,0

7,20

32BSS

50,800

29,21

30,99

17,81

66,0

71,0

42,00

7,0/6,0

150,0

10,22

* буксови вериги, размер “d1” в таблицата посочва външния диаметър на буксата
** прави странични планки