Вериги с кухи оси

тип А

тип B

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

t/Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

Тип

d2

max

mm

d3

min

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

10BHB

15,875

10,16

9,65

5,94

4,04

19,30

20,6

14,7

1,70

17,00

0,86

A

12BHP

19,050

12,07

11,68

6,50

4,00

21,60

22,8

15,90

1,85

23,60

1,09

A

60HB

19,050

11,91

12,70

7,00

5,01

25,50

26,6

18,00

2,42

20,00

1,35

A

6BHBF1

25,400

15,88

12,70

9,53

7,05

30,80

32,2

23,00

4,15/3,1

40,00

2,28

A

HB25,4

25,400

20,00

8,00

8,00

5,20

19,50

20,5

17,00

2,03

25,00

1,30

A

HB38,1

38,100

20,00

8,00

8,00

5,30

19,60

20,7

17,30

2,03

28,00

0,98

B

HB38,1F1

38,100

20,00

18,00

10,50

5,10

39,00

40,3

22,00

4,00

60,00

2,59

B

HB38,1F3

38,100

25,40

12,70

12,00

8,30

27,00

28,6

38,10

2,50

25,00

1,51

B

HB38,1F4

38,100

20,00

12,70

8,00

5,20

26,00

27,2

17,00

2,42

24,00

1,48

B

16500HP/HB5O

50,000

30,00

10,50

11,40

8,20

27,40

28,6

26,00

3,10

50,00

2,23

B

1650HP/HB50,8

50,800

30,00

10,50

11,40

8,20

27,40

28,6

26,00

3,10

50,00

2,56

B

HB50,8F4

50,800

30,00

10,50

13,60

8,20

27,40

28,9

26,00

3,10

42,00

2,28

B

16100HP/HB100

100,000

30,00

10,50

11,40

8,20

27,40

28,6

26,00

3,10

50,00

1,56

B

* ролкова верига, размер d1 в таблицата посочва външния диаметър на ролката

тип C

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

t/Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

d2

max

mm

d3

min

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

C2042HP

25,40

15,88

7,85

5,63

4,00

16,5

17,6

12,00

1,50

11,0

0,78

C2052HP

31,75

19,05

9,53

7,22

5,12

20,5

21,8

15,00

2,03

20,4

1,25

C2062HP

38,10

22,23

12,70

8,31

6,00

25,8

26,8

17,00

2,42

24,0

1,72

C2082HP

50,80

28,58

15,75

11,40

8,05

32,4

33,8

24,00

3,25

50,0

2,82

C2042H-HP

25,40

15,88

7,85

5,63

4,00

18,8

19,9

12,00

2,03

11,0

0,95

C2052HPF1

31,75

19,05

9,40

7,03

5,12

20,0

21,5

15,30

1,85

15,0

1,21

C2052HPF3

31,75

19,05

9,53

7,02

5,13

20,1

21,6

15,09

2,03

19,6

1,20

C2052H-HP

31,75

19,05

9,53

7,22

5,12

22,1

23,4

15,00

2,42

20,4

1,44

C2062H-HP

38,10

22,23

12,70

8,31

6,00

29,2

30,2

17,00

3,25

24,0

1,99

C2082H-HP

50,80

28,58

15,75

11,40

8,05

35,7

37,0

24,00

4,00

50,0

3,34

C1655HP

50,80

30,00

10,5

13,00

8,20

27,4

28,9

26,00

3,10

42,0

2,72

тип A

Верига

стъпка

p

mm

диам. на буксата

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

t/Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

d2

max

mm

d3

min

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

08BHPF

12,700

8,51

7,75

6,55

4,50

16,4

17,6

11,80

1,6/1,3

11,1

0,56

08BHPF5

12,700

8,51

7,75

6,30

4,50

16,8

18,0

12,00

1,60

9,6

0,62

10BHPF3

15,875

10,16

9,65

7,02

5,13

19,5

20,5

14,70

1,70

10,0

0,86

10BHPF4

15,875

10,16

9,50

7,20

5,00

19,8

21,3

14,00

2,03/1,6

12,5

0,82

12BHPF2

19,050

12,07

11,68

8,09

6,00

22,7

23,9

16,10

1,85

14,0

0,82

12BHPF3

19,050

12,07

11,70

8,22

5,75

23,6

24,9

16,20

2,42/1,85

16,0

1,14

16BHPF3

25,400

15,88

17,02

11,50

8,20

35,3

37,0

23,20

4,0/3,1

49,0

2,26

16BHPF4

25,400

11,70

13,50

8,00

4,30

28,9

30,2

21,30

3,00

30,0

1,81

40HP

12,700

7,95

7,85

5,63

4,00

16,5

17,6

12,00

1,50

11,0

0,54

50HP

15,875

10,16

9,40

7,03

5,13

20,7

21,9

15,09

2,03

20,0

0,91

50HPF4

15,875

10,16

8,80

7,03

5,13

19,9

21,1

15,09

2,03

18,0

0,89

60HP

19,050

11,91

12,70

8,31

6,00

25,8

26,8

18,00

2,42

24,0

1,29

60HPF1

19,050

11,91

12,70

8,31

5,01

25,5

26,8

18,00

2,42

28,0

1,37

80HP

25,400

15,88

15,75

11,40

8,05

32,5

33,8

24,00

3,25

50,0

2,26

80HPF1

25,400

11,70

13,50

7,80

4,00

27,0

28,4

21,50

2,42

27,44

1,50

80HPF2

25,400

15,88

15,75

11,40

8,40

32,5

33,8

24,00

3,25

45,0

2,23

A2080HP

50,800

15,88

15,75

11,40

8,05

32,4

33,8

24,00

3,25

42,3

1,60

тип C

Верига

стъпка

p

mm

диам. на буксата

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър
на болта

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

d2

max

mm

d3

min

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

C2040HP

25,400

7,95

7,85

5,63

4,00

16,5

17,6

12,00

1,50

11,0

0,46

C2040HPF1

25,400

7,95

7,85

5,63

M4

16,5

17,6

12,0

1,5

9,0

0,44

C2050HP

31,750

10,16

9,40

7,22

5,12

20,5

21,8

15,00

2,03

20,4

0,76

C2060HP

38,100

11,91

12,70

8,31

6,00

25,8

26,8

17,00

2,42

24,0

1,02

C2080HP

50,800

15,88

15,75

11,40

8,05

32,5

33,8

24,00

3,25

50,0

1,81

C40HP

12,700

7,95

7,85

5,63

4,00

16,5

17,6

12,00

1,50

11,0

0,64

C50HP

15,875

10,16

9,40

7,03

5,13

20,7

21,9

15,09

2,03

20,0

1,05

C60HP

19,050

11,91

12,70

8,31

6,00

25,8

26,8

18,00

2,42

24,0

1,52

C80HP

25,400

15,88

15,75

11,40

8,05

32,5

33,8

24,00

3,25

50,0

2,63

C08BHP

12,700

8,51

7,75

6,55

4,50

16,4

17,6

11,8

1,6/1,3

11,0

0,62

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър
на болта

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

t/Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

d2

max

mm

d3

min

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

DH4202HP

50,80

31,80

15,00

14,00

10,10

36,3

39,0

26,00

3,80

42,0

3,75

DH4203HP

76,20

31,80

15,00

14,00

10,10

36,3

39,0

26,00

3,80

42,0

3,01

DH42035HP

88,90

31,80

15,00

14,00

10,10

36,3

39,0

26,00

3,80

42,0

2,79

DH4204HP

101,60

31,80

15,00

14,00

10,10

36,3

39,0

26,00

3,80

42,0

2,63

DH8403HP

76,20

47,60

19,00

19,05

13,60

43,8

46,3

39,00

5,1/3,8

84,3

6,81

DH8404HP

101,60

47,60

19,00

19,05

13,60

43,8

46,3

39,00

5,1/3,8

84,3

5,78

DH8406HP

152,40

47,60

19,00

19,05

13,60

43,8

46,3

39,0

5,1/3,8

84,0

5,18

* ролкова верига, размер d1 в таблицата посочва външния диаметър на ролката

НЕРЪЖДАЕМИ РОЛКОВИ ВЕРИГИ С КУХИ ОСИ

тип C

 

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

d2

max

mm

d3

min

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

C2042HPSS

25,40

15,88

7,85

5,63

4,00

16,5

17,6

12,0

1,50

7,7

0,79

C2052HPSS

31,75

19,05

9,53

7,22

5,12

20,5

21,8

15,0

2,03

14,3

1,27

C2062HPSS

38,10

22,23

12,70

8,31

6,00

25,8

26,8

17,0

2,42

16,8

1,74

C2082HPSS

50,80

28,58

15,75

11,40

8,05

32,4

33,8

24,0

3,25

35,0

2,86

C2042H-HPSS

25,40

15,88

7,85

5,63

4,00

18,8

19,9

12,0

2,03

7,7

0,96

C2052H-HPSS

31,75

19,05

9,53

7,22

5,12

22,1

23,4

15,0

2,42

14,3

1,46

C2062H-HPSS

38,10

22,23

12,70

8,31

6,00

29,2

30,2

17,0

3,25

16,8

2,02

C2082H-HPSS

50,80

28,58

15,75

11,40

8,05

36,2

37,6

24,0

4,00

35,0

3,30

* ролкова верига, размер d1 в таблицата посочва външния диаметър на ролката

НЕРЪЖДАЕМИ БУКСОВИ ВЕРИГИ С КУХИ ОСИ

Тип A

Тип C

Верига

стъпка

p

mm

диам. на буксата

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър
на болта

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

t/Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

Тип

d2

max

mm

d3

min

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

08BHPFSS

12,700

8,51

7,75

6,55

4,50

16,4

17,6

11,80

1,6/1,3

7,8

0,57

A

40HPSS

12,700

7,95

7,85

5,63

4,00

16,5

17,6

12,00

1,50

7,7

0,55

A

50HPSS

15,875

10,16

9,40

7,03

5,13

20,7

21,9

15,09

2,03

14,0

0,92

A

60HPSS

19,050

11,91

12,70

8,31

6,00

25,8

26,8

18,00

2,42

16,8

1,31

A

*12BHPSS

19,050

12,07

11,68

6,50

4,00

21,6

22,8

15,90

1,85

16,5

1,10

A

80HPSS

25,400

15,88

15,75

11,40

8,05

32,5

33,8

24,00

3,25

35,0

2,29

A

C2040HPSS

25,400

7,95

7,85

5,63

4,00

16,5

17,6

12,00

1,50

7,7

0,47

С

C2050HPSS

31,750

10,16

9,40

7,22

5,12

20,5

21,8

15,00

2,03

14,3

0,77

С

C2060HPSS

38,100

11,91

12,70

8,31

6,00

25,8

26,8

17,00

2,42

16,8

1,03

С

C2080HPSS

50,800

15,88

15,75

11,40

8,05

32,5

33,8

24,00

3,25

35,0

1,83

С

* ролкова верига, размер d1 в таблицата посочва външния диаметър на ролката