Изпитани вериги с удължена стъпка ДИН 763

Диаметър

d – мм

Толеранси

мм

Стъпка

t – мм

Толеранси

мм

b1 мин.

мм

b2 макс.

мм

Тегло

кг/100 м

Товаропо-

демност – кг

Изпитващо усилие – kN Разкъсващо

усилие – kN

4 ± 0,20 32,0 ± 1,0 7,2 16,8 27 100 2,5 6,3
5 ± 0,25 35,0 ± 1,1 9,0 21,0 43 160 4,0 10,0
6 ± 0,30 42,0 ± 1,3 10,8 25,2 63 200 5,0 12,5
7 ± 0,35 49,0 ± 1,5 12,6 29,4 86 300 7,5 19,0
8 ± 0,40 52,0 ± 1,6 14,4 33,6 110 400 10,0 25,0
10 ± 0,50 65,0 ± 2,0 18,0 42,0 175 630 16,0 40,0
13 ± 0,65 82,0 ± 2,5 23,4 54,6 295 1.000 25,0 63,0
16 ± 0,80 100,0 ± 3,0 28,8 67,2 445 1.600 40,0 100,0

 

Изпитаните вериги по ДИН 763 или ДИН 766 са подходящи и за повдигане на товари. Веригите по ДИН 763 обаче могат да се използват само при статично окачане, т.е. не бива да се използват като средство за поемане на товари, средство за окачване или носещо средство в смисъла на ДИН 15003, като се свързват с кранове или подемни машини, или с други думи не са подходящи за работа при динамични процеси от какъвто и да било вид. Веригите по ДИН 766 са подходящи за работа при всякакви подемни процеси, включително и динамични. Те обаче са нисък клас, не са високоякостни и имат сравнително малка товароподемност при значително тегло на 1 м. Ето защо за повдигане на товари вече масово се използват олекотените високоякостни и високо износоустойчиви вериги клас 8 и 10