Товаро-захватни, вериги, кръглозвенни вериги, ролкови вериги

Неръждаеми верижни товаро-захватни съоръжения клас 5 В сегментно-модулно изпълнение – вериги и елементи

В допълнение към сегментно-модулната система клас 8 има разработена и еквивалентна система, обаче от неръждаеми вериги, клас 5. Товароподемностите можете да видите по-долу. Тази система представлява особен интерес за клиенти, които се нуждаят от максимална гъвкавост и които трябва да повдигат големи тежести с неръждаеми елементи или при приложения, за които са необходими елементи от нашата сегментно-модулна система. Системата е подходяща за всички промишлени отрасли (хранително-вкусова промишленост, атомна индустрия, химическа промишленост, фармацевтика, цехове за поцинковане, цехове за закаляване, бояджийници, помпи и др.).

За разлика от клас 8 при неръждаемите вериги в сегментно-модулно изпълнение с оглед техническата безопасност е предписано, че веднъж монтираните елементи не бива да се демонтират, т.е. изключени са подмени с елементи от клас 8.
За неръждаемите верижни сапани в сегментно-модулно изпълнение важат същите предписания за техническа безопасност, както при верижните сапани от клас 8. Това между другото означава, че всеки верижен сапан трябва да е снабден с етикет със съответните данни; доставеният от нас заедно с доставката на стоката сертификат трябва да се съхранява през целия период на използване на сапана и веригите трябва да се проверяват периодично.

Моля обърнете внимание на това!

Предимства на неръждаемите верижни товаро-захватни съоръжения в сегментно-модулно изпълнение

  Bисоки товароподемности
  Възможност да монтирате сами (гъвкавост!)
  Всички елементи 100% от неръждаем материал

Неръждаеми товаро-захватни вериги и окачващи халки клас 5

Верига

Товаро-захватни

KUN 1.70

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м d t b
6 – 5 750 0,8 6 18 21,6 17006701
8 – 5 1 250 1,4 8 24 28,8 17008701
 10 – 5 2 000 2,2 10 30 36,0 17010701
13 – 5  3 200 3,8 13 39 46,8 17013701
16 – 5 5 000 5,7 16 48 57,6 17016701

Овална халка за еднораменна верига

Товаро-захватни

KUN 1.71 Typ A1

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м d t b
6 – 5 750 0,34 13 110 60 17113001
8 – 5 1 250 0,53 16 110 60 17116001
10 – 5 2 000 0,8 18 135 75 17118001
13 – 5 3 200 1,5 22 160 90 17122001
16 – 5 5 000 2,3 26 180 100 17126001

Овална халка
за двураменна верига

Товаро-захватни

KUN 1.71 Typ A2

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м d t b
6 – 5 1 000 0,34 13 110 60 17113001
8 – 5 2 000 0,8 18 135 75 17118001
10 – 5 3 200 1,5 22 160 90 17122001
13 – 5 5 000 2,3 26 180 100 17126001
16 – 5 7 100 3,9 32 200 110 17132001

Неръждаеми събирателни халки и куки клас 5

Събирателна халка

Товаро-захватни

KUN 1.72 Typ KG

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м d t b d1 t1 b1
6 – 5 1 600 1,16 18 135 75 13 54 25 17206001
8 – 5 2 650 2,22 22 160 90 16 70 34 17208001
10 – 5 4 250 3,36 26 180 100 18 85 40 17210001
13 – 5 6 700 60,2 32 200 110 22 115 50 17213001
16 – 5 10 000 9,95 36 260 140 26 140 65 17216001

Kука с ухо

Товаро-захватни

KUN 1.73 Typ LHS

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м d t b
6 – 5 750 0,3 23 90 28 17306001
8 – 5 1 250 0,6 28 112 36 17308001
10 – 5 2 000 1,2 36 140 45 17310001
13 – 5 3 200 2,5 45 180 56 17313001
16 – 5 5 000 5,0 56 224 71 17316001

Кука с вилична глава

Товаро-захватни

KUN 1.74 Typ LHGS

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м t b
6 – 5 750 0,3 79 28 17406001
8 – 5 1 250 0,6 95 36 17408001
10 – 5 2 000 1,2 117 45 17410001
13 – 5 3 200 2,5 138 57 17413001
16 – 5 5 000 5,0 178 71 17416001
Товаро-захватни
Товаро-захватни
Товаро-захватни

Неръждаеми шегели

Виличен шегел

KUN 1.75 Typ GS

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м d t b
6 – 5 750 0,15 14 26 21 17506001
8 – 5 1 250 0,25 15 30 24 17508001
10 – 5 2 000 0,40 18 40 28 17510001
13 – 5 3 200 0,50 19 44 34 17513001
16 – 5 5 000 1,15 25 50 39 17516001

Шегел

KUN 1.75 Typ S

Размер Товаропо-

демност

в кг

Тегло Прибл. размери в мм Артикул №
кг/бр./м d t b
6 – 5 750 0,10 10 35 20 17506002
8 – 5 1 250 0,20 12 42 25 17508002
10 – 5 2 000 0,40 16 64 32 17510002
13 – 5 3 200 0,75 19 76 38 17513002
16 – 5 5 000 1,15 25 85 53 17516002

Товароподемност на неръждаеми верижни сапани

Верига еднораменни Двураменни Три и четири раменни
товароп. в кг товароп. в кг при ъгъл на наклона   товароп. в кг при ъгъл на наклона
d/мм вертикално ≤ 45° 45°-60° ≤ 45° 45°-60°
6 750 1 000 750 1 600 1 120
8 1 250 1 700 1 250 2 650 1 800
10 2 000 2 800 2 000 4 250 3 000
13 3 200 4 500 3 200 6 700 4 750
16 5 000 7 100 5 000 10 000 7 500

Товаро-захватни, вериги, кръглозвенни вериги, ролкови вериги