Принадлежности за корабни/котвени вериги

Нормално усилено звено

Преходно усилено звено

Неусилено крайно звено

Реалните размери се получават чрез умножаване на диаметъра на веригата d със съответния посочен коефициент.

Съединителен шегел с болт

Кентерно съединително звено

Котвен шегел с болт

Кентерно котвено звено

Вертлюг

Шегел с вертлюг