Принадлежности за вериги за въртящи се пещи

Шегел

Диаметър

Вериги

тегло

Размери в мм

инч

мм

кг/бр.

a

b

c

d

e

f

g

5/8

16-18

0,50

90

45

28

18

16

12

38

3/4

19-21

0,75

95

50

32

22

19

14

45

7/8

22-23

1,05

100

55

36

26

22

16

52

1

24-26

1,50

102

56

37

29

25

18

59

1 1/8

27-30

2,10

105

60

40

32

29

21

68

Шегел за бързо свързване

Диаметър

Вериги

тегло

Размери в мм

инч

мм

кг/бр.

a

b

c

d

e

f

g

1

24-26

1,8

101

58

36

25

25

25

54

Съединително звено

Диаметър

Вериги

тегло

Размери в мм

инч

мм

кг/бр.

a

b

c

d

e

f

g

3/4

16-28

0,9

20

76

28

 

 

 

 

Примери на различни принадлежности

Принадлежностите се доставят в лято или ковано изпълнение. Материалът на принадлежностите съответства на материала на веригите. По заявка могат да се доставят и други изпълнения и размери.

Обичайни материали за вериги за въртящи се пещи

Правилният избор на материала е основен критерий за ефикасността на пещта. Особено важни за избора на материалите са: температурата, типът на запалване/горене и типа на газовете. Посоченият анализ изцяло отговаря на DIN. Във веригите, които доставяме, може да има известни отклонения.

Въглеродни стомани и стоманени сплави
За зоната под 500°С. В случай на по-високо износване са препоръчителни стоманените сплави. Тези стомани могат да бъдат термично обработени, за да получат по-здрава повърхност и оттам по-ниско износване.

Феритни стомани
Тези стомани са най-подходящи за серните газове, но не са подходящи за условията на азотиране и карбонизиране.

Аустенитни стомани
Те са най-подходящи за условия на карбонизиране, но не са подходящи при газове с повече от 1% сяра.

Аустенитно-манганови стомани
Съчетават предимствата на двата горни типа стомани и са подходящи за газове, които съдържат сяра, при условия на карбонизиране.

Материали – химичен състав

Материал

Символ

Химичен състав

C

Si

Mn

< P

< S

Cr

Ni

Al

Въглеродни стомани

1.0035*

St 33

≤ 0,30

≤ 0,30

0,20-0,50

0,060

0,050

1.0207

St 35-2

0,06-0,14

следи

0,40-0,60

0,035

0,035

1.0402

C 22

0,17-0,24

≤ 0,40

0,40-0,70

0,045

0,045

≤ 0,40

≤ 0,40

1.0495

21 Mn 5

0,18-0,24

≤ 0,25

1,10-1,60

0,035

0,035

0,02-0,06

1.0570

St 52-3

≤ 0,20

≤ 0,55

≤ 1,60

0,035

0,035

1.0501

C 35

0,32-0,39

≤ 0,40

0,50-0,80

0,045

0,045

≤ 0,40

≤ 0,40

Стоманени сплави

1.7225

42 Cr Mo 4

0,38-0,45

≤ 0,40

0,60-0,90

0,035

0,035

0,90-1,20

1.6523

20Ni Cr Mo 2-2

0,17-0,23

≤ 0,40

0,65-0,90

0,035

0,035

0,35-0,70

0,40-0,70

Феритни стомани

1.4713

X 10 Cr Al 7

≤ 0,12

0,5-1,0

≤ 1,0

0,040

0,015

6,0-8,0

0,50-1,00

1.4724

X 10 Cr Al 13

≤ 0,12

0,7-1,4

≤ 1,0

0,040

0,015

12,0-14,0

0,70-1,20

1.4742

X 10 Cr Al 18

≤ 0,12

0,7-1,4

≤ 1,0

0,040

0,015

17,0-19,0

0,70-1,20

Аустенитни стомани

1.4301

X 5 Cr Ni 18 10

≤ 0,07

≤ 1,0

≤ 2,0

0,045

0,015

17,0-19,5

8,0-10,5

1.4821

X 15 Cr Ni Si 25 4

0,10-0,20

0,8-1,5

≤ 2,0

0,040

0,015

24,0-26,5

3,5-5,5

1.4828

X 15 Cr Ni Si 20 12

≤ 0,20

1,5-2,5

≤ 2,0

0,045

0,015

19,0-21,0

11,0-13,0

1.4841

X 15 Cr Ni Si 25 20

≤ 0,20

1,5-2,5

≤ 2,0

0,045

0,015

24,0-26,0

19,0-22,0

1.4541

X 6 Cr Ni Тi 18 10

≤ 0,08

≤ 1,0

≤ 2,0

0,045

0,015

17,0-19,0

9,0-12,0

Аустенитни манганови стомани

85 МА

0,2-0,3

≤ 1,0

7,0-9,0

0,045

0,015

16,0-18,0

3,5-4,5

105 МА**

0,2-0,3

≤ 1,0

8,0-10,0

0,045

0,015

19,0-21,0

3,5-4,5

115 МА

0,2-0,3

≤ 1,0

8,0-10,0

0,045

0,015

24,0-26,0

5,0-7,0

* Не е посочен анализ по DIN, стойностите са само препоръчителни.
** Материал 100 МА се замества от материал 105 МА.