Неръждаеми морски вериги за моторни яхти и платноходки

Веригите, които се използват на морския бряг, са изложени на силна корозия. Материалът, от който се изработват, би трябвало да е поне 1.4401.
Котвените вериги трябва да съответстват на DIN 766. Веригите трябва да са калибровани, тъй като в противен случай не минават гладко през верижното колело. Тези вериги непременно трябва да са високо качествени, тъй като стойността на една загубена котва е много по-малка от многократно по-високата стойност на една добра верига.
При желание верижното колело също може да бъде доставено от неръждаем материал.
По-долу е дадена съпоставителна таблица на вериги и котви и водоизместимостта на различни яхти.

Водоизместимост в т

Моторни яхти

Платноходки

вериги

котви

вериги

котви

дължина

диаметър

1 котвa

2 котви

дължина

диаметър

1 котвa

2 котви

2

40

6

12(10)

 

45

6

14

12(11)

3

43

6

13(11)

 

48

6

16

13(11)

4

45

6

15(12)

 

50

8

17

14(12)

5

47

6

16(13)

 

52

8

18

15(12)

6

49

8

17(14)

 

54

8

20

17(14)

8

52

8

19(15)

16(13)

58

8

23

20(16)

12

58

8

24(19)

20(16)

65

8

28

24(19)

17

65

8

28(22)

24(19)

72

10

33

28(22)

23

72

10

33(26)

28(22)

80

10

39

33(26)

29

77

10

39(31)

33(26)

86

10

46

39(31)

36

84

10

46(36)

39(31)

94

13

53

45(36)

44

94

13

53(42)

45(36)

105

13

62

53(42)

52

102

13

61(49)

52(41)

114

13

72

60(48)

57

111

13

70(56)

59(47)

124

13

83

71(56)

72

122

13

81(65)

69(55)