Неръждаеми кръглозвенни вериги за цехове за поцинковане, закаляване и байцване

В цеховете за температурно поцинковане, закаляване и байцване поради особените условия на работната среда (цинкови бани до 475°С, солни и серни бани с концентрация до 15% при температура около 30°С) се използват вериги със специални качества и намалени товароподемности. Други вериги не трябва да се използват поради опасността от трошливост, възникваща от окисляването.

Могат да се използват:

1. Армко вериги
2. Вериги по EN 818-6 – 4, клас 4, с повишена температура на нагряване
3. Сегментно-модулната система от неръждаеми вериги, клас 5

1. Армко има съдържание на въглерод по DIN по-малко от 0,03%, а на практика под 0,01%. По този начин опасността от интеркристалинна корозия намалява.
2. Веригите по EN 818-6 – 4 за нормалните сфери на приложение са температурно обработени при минимум 450°С,
т.е. веригите могат да се използват при температури до 400°С. Тъй като при поцинковащите бани обикновено температурите достигат до 475°С, веригите, използвани за тази цел, се обработват при температура по-висока от 600°С. По този начин се получава феритно зърно с размер 7 или по-добър. Впрочем по този начин намаляват и товароподемностите.
3. Сегментно-модулната система от неръждаеми вериги, клас 5 се произвежда от корозионно устойчив неръждаем материал DIN 17440.

Предписанията за безопасност на труда предписват намалени товароподемности за всички вериги, за да се вземат предвид условията на агресивна околна среда. Така се получават следните товароподемности, които се прилагат за едно рамо (обзор на обичайните размери):

Верига

еднораменни

Двураменни

Три и четири раменни

 

товароп. в кг

товароп. в кг при ъгъл на наклона  

товароп. в кг при ъгъл на наклона

d/мм

вертикално

≤ 45°

45°-60°

≤ 45°

45°-60°

6

750

1 000

750

1 600

1 120

8

1 250

1 700

1 250

2 650

1 800

10

2 000

2 800

2 000

4 250

3 000

13

3 200

4 500

3 200

6 700

4 750

16

5 000

7 100

5 000

10 000

7 500

В наредбите за охрана на труда за веригите по EN 818-6 – 4 товароподемностите се различават в зависимост от това дали веригите се обновяват, когато:

1. Се използват, докато се достигне до следващия по-малък размер (т.е. напр. 10 мм се намали до 8 мм), или
2. Размерът на диаметъра се е намалил с 10% (т.е. напр. 10 мм – 10% = 9 мм).

Тъй като във втория случай веригите трябва да се сменят по-рано, отколкото в първия случай, товароподемностите във втория случай са по-високи.
Всички останали вериги могат да се използват само в съответствие с DIN 685.
По този начин се получават 4 различни таблици на товароподемности:

1. Товароподемност Армко.
2. Товароподемност EN 818-6 – 4, подмяна при намаляване на диаметъра до следващия по-малък.
3. Товароподемност EN 818-6 – 4, подмяна при намаляване на диаметъра с 10%.
4. Товароподемност на сегментно-модулната система от неръждаеми вериги.

Те са показани по-долу в същата последователност. При това се прави разлика дали веригите се използват:

1. Окачени директно, с различен брой рамена, при това с различни ъгли на наклон,
2. Или усукани, с различен брой рамена, също с различни ъгли на наклон.

Товароподемност Армко, подмяна – при достигане до следващия по-малък размер

Товароподемност в кг при директно окачане

Товароподемност в кг при усукано окачане

Диаметър

на

веригата

Едно

рамо

Две рамена с ъгли

на наклон

Три и четири рамена

с ъгли на наклон

диаметър

на

веригата

едно рамо

две рамена с ъгли на наклон

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

10

320

450

320

670

475

10

250

350

250

13

500

700

500

1 000

750

13

400

560

400

16

800

1 100

800

1 700

1 200

16

640

900

640

18

1 300

1 800

1 300

2 700

1 900

18

1 000

1 400

1 000

20

1 600

2 300

1 600

3 400

2 400

20

1 300

1 800

1 300

23

2 000

2 800

2 000

4 200

3 000

23

1 600

2 240

1 600

26

2 000

3 500

2 500

5 300

3 800

26

2 000

2 800

2 000

28

3 200

4 500

3 200

6 700

4 800

28

2 500

3 600

2 500

32

4 000

5 600

4 000

8 000

6 000

32

3 200

4 500

3 200

36

5 000

7 100

5 000

10 000

7 500

36

4 000

5 600

4 000

В сравнение с клас качество 2 и чистото желязо товароподемностите на клас качество 4 са значително по-високи. При равни товароподемности това означава по-малко тегло на веригата, тъй като могат да се използват по-малки диаметри. Оттук произтича и намаляването на площта на веригите.

Товароподемност EN 818-6 – 4, клас 4,
подмяна – при достигане до следващия по-малък размер

Товароподемност в кг при директно окачване

Товароподемност в кг при усукано окачане

диаметър

на

веригата

едно рамо

две рамена

с ъгли на наклон

три и четири рамена

с ъгли на наклон

диаметър

на

веригата

едно рамо

две рамена

с ъгли на наклон

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

8

300

450

300

650

475

8

240

350

250

10

500

700

500

1 000

750

10

400

560

400

13

800

1 100

800

1 700

1 200

13

640

900

640

16

1 300

1 800

1 300

2 700

1 900

16

1 000

1 400

1 000

18

2 000

2 800

2 000

4 200

3 000

18

1 600

2 240

1 600

20

2 500

3 500

2 500

5 300

3 800

20

2 000

2 800

2 000

23

3 150

4 400

3 150

6 600

4 700

23

2 500

3 500

2 500

26

4 000

5 600

4 000

8 400

6 000

26

3 200

4 500

3 200

28

5 300

7 400

5 300

11 100

8 000

28

4 200

5 900

4 200

32

6 300

8 800

6 300

13 200

9 500

32

5 000

7 000

5 000

36

8 000

11 200

8 000

17 000

12 000

36

6 400

9 000

6 400

Ако веригите се използват, докато се стигне до диаметър по-малък с 10%, се получават следните товароподемности:

Товароподемност EN 818-6 – 4, клас 4,
подмяна – при намаляване на диаметъра с 10%

Товароподемност в кг при директно окачване

Товароподемност в кг при усукано окачане

диаметър

на

веригата

едно рамо

две рамена

с ъгли на наклон

три и четири рамена

с ъгли на наклон

диаметър

на

веригата

едно рамо

две рамена

с ъгли на наклон

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

8

500

700

500

1 060

750

8

400

550

400

10

800

1 100

800

1 700

1 200

10

640

900

640

13

1 300

1 800

1 300

2 700

1 900

13

1 000

1 400

1 000

16

2 000

2 800

2 000

4 200

3 000

16

1 600

2 240

1 600

18

2 500

3 500

2 500

5 300

3 800

18

2 000

2 800

2 000

20

3 150

4 400

3 150

6 600

4 700

20

2 500

3 500

2 500

23

4 000

5 600

4 000

8 400

6 000

23

3 200

4 500

3 200

26

5 300

7 400

5 300

11 100

8 000

26

4 200

5 900

4 200

28

6 300

8 800

6 300

13 200

9 500

28

5 000

7 000

5 000

32

8 000

11 200

8 000

17 000

12 000

32

6 400

9 000

6 400

36

10 000

14 000

10 000

21 000

15 000

36

8 000

11 200

8 000

Товароподемност на сегментно-модулна система от неръждаеми вериги DIN 5687-1, клас 5, подмяна – при достигане до следващия по-малък размер

Товароподемност в кг при директно окачване

Товароподемност в кг при усукано окачане

диаметър

на

веригата

едно рамо

две рамена

с ъгли на наклон

три и четири рамена

с ъгли на наклон

диаметър

на

веригата

едно рамо

две рамена

с ъгли на наклон

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

от 0°

до 45°

от 45°

до 60°

6

300

450

300

650

475

6

240

330

240

8

530

700

530

1 100

800

8

420

600

420

10

850

1 200

850

1 800

1 300

10

700

1 000

700

13

1 400

2 000

1 400

3 000

2 100

13

1 100

1 600

1 100

16

2 200

3 000

2 200

4 600

3 300

16

1 800

2 500

1 800

За всички вериги и класове е валидно:
при работа се прилагат товароподемностите, които са отбелязани върху етикетите.
Моля контролирайте употребата им!