Верижни ключове за минни вериги

Верижни ключове за минни вериги DIN 22253 форма А и В

РАЗМЕРИ НА ВЕРИЖНИТЕ КЛЮЧОВЕ

t b c1) d e

+ 1

– 2

f

+1

– 0,5

g

0

-1,5

14 х 50      50   ±0,5 15 78 17 78 51 29
18 х 64      64   ±0,6 19 100 21 100 55 40
19 х 64,5      64,5 ±0,6 20 103 21 100 55 41
22 х 86      86   ±0,9 23 132 25 133 75 46
24 х 87,5      87,5 ±0,9 25 137 25 133 78 55.5
26 х 92      92   ±0,9 27 146 3) 4) 3), 6) 4)
30 х 108     108   ±1,0 31 170 3) 4) 3), 6) 4)
34 х 126     126   ±1,2 35 196 3) 4) 3), 6) 4)
РАЗМЕРИ НА ВЕРИЖНИТЕ КЛЮЧОВЕ i1 i2 m

0

-1

n

0

-1

p

+1

 0

r1 7)

+2

 0

r2

 

мин.

s

+0.5

0

u

мин.

v

0

-0.5

14 х 50 18 i1 ist 14.5 32 17 2) 22 7.5 11.5 29 16
18 х 64 21 i1 ist 19 43 37 28 9.5 14.5 38 21.5
19 х 64,5 21 i1 ist 19 43 37 29.5 10 14.5 38 21.5
22 х 86 24.5 i1 ist 22.5 52 44 34 11.5 17 51 26
24 х 87,5 26 i1 ist 25 53 44 37 13 16 51 26.5
26 х 92 5) i1 ist 5) 5) 5) 40 14 5) 6) 5)
30 х 108 5) i1 ist  5) 5) 5) 46 16 5) 6) 5)
34 х 126 5) i1 ist 5) 5) 5) 52 18 5) 6) 5)


Механични показатели клас 1

Размер изпитваща сила kN разрушаваща сила kN

мин.

удължение при изпитваща сила

%

макс.

разрушаващо удължение

%

мин.

14 x50 135 170 1.8 10
18 x 64 230 290
19 x 64.5 260 325


Механични показатели клас 2

Размер kN kN

мин.

%

макс.

%

мин.

14 x 50 180 225 2.0 10
18 x 64 300 370
19 x 64,5 325 405
22 x 86 440 550
24 x 87,5 520 650
26 x 92 580 725 2.2
30 x 108 725 905 8
34 x 126 930 1160


Принадлежащи болтове и гайки

размер на ключа шестоъгълен болт по ДИН 931 шестоъгълна гайка по ДИН 6924 или ДИН 6925
  резба клас на якост по

 ДИН 898 мин.

резба клас на якост по

ДИН 267 мин.

ориентировъчен

въртящ момент

14 x 50 м 16 8.8 м 16 8 180
18 x 64 м 20 10.9 м 20 10 480
19 x 64.5
22 x 86 м 24 м 24 700
24 x 87,5 м 24 м 24 700
26 x 92 1) 1) 1)
30 x 108 1) 1) 1)
34 x 126 1) 1) 1)

1) в зависимост от вида на верижния ключ

Универсални верижни ключове дин 22258 с болт

Приложение:
Универсалните верижни ключове се използват за свързване на части от вериги, при монтаж на нова или замяна на износени вериги в конвейри. Ключовете могат да работят вертикално и хоризонтално. Всички ключове минават през тестове за изпитващо усилие, за които се издават сертификати. Размерите на ключовете са по DIN 22258-1.

РАЗМЕРИ

d x p

(мм)

d p l b

макс.

f

макс.

r

мин.

тегло

(кг)

(мм)
18 x 64 PW 18 ± 0,5 64 ± 0,6 102 72 24 10 0,66
22 x 86 PW 22 ± 0,7 86 ± 0,9 132 85 28 12 1,22
22 X 86 C 22 ± 0,7 86 ± 0,9 132 85 28 12 1,22
24 X 86 PW 24 ± 0,8 86 ± 0,9 136 85 30 13 1,55
26 X 92 PW 26 ± 0,8 92 ± 0,9 146 97 33 14 1,95
30 X 108 PW 30 ± 0,9 108 ± 1,1 170 109 36 16 2,85
34 X 126 PW 34 ± 1,0 126 ± 1,3 196 121 41 18 4,20
38 X 126 PW 38 ± 1,1 126 ± 1,3 207 134 46 20 5,30
38 X 137 PW 38 ± 1,1 137 ± 1,4 215 134 46 20 5,70
38 X 146 38 ± 1,0 137 ± 1,4 224 137 46 20 5,90


Механични качества

Верижен ключ

размер

18 x 64

клас изпитващо

усилие

(kN)

разкъсващо усилие

мин. (kN)

(J) устойчивост на умората

МРа

Верижен ключ

размер

клас
C
  PW 330 410 50 50 000   PW
  D 370 460 55 50 000   D
22 X 86 C 490 550 40 40 000 22 X 86 C
  PW 490 610 50 50 000   PW
  D 540 680 55 50 000   D
24 X 86 C 580 660 40 40 000 24 X 86 C
  PW 580 720 50 50 000   PW
  D 650 810 55 50 000   D
26 X 92 C 640 770 40 40 000 26 X 92 C
  PW 640 850 50 50 000   PW

Монтаж:
Напъхайте двете половини на верижния ключ в крайното звено на веригата и ги монтирайте съгласно чертежа, като следвате стъпка 1, 2, 3, 4.

Демонтаж:
Демонтажът се извършва в обратна последователност, т.е. 4, 3, 2, 1

Универсални верижни ключове дин 22258 за бързо свързване LOCK-RAPID

Верижен ключ

d x p

(мм)

d p l b

макс.

f

макс.

r

мин.

тегло

(кг)

(мм)
18 X 64 D 18±0,5 64±0,6 102 72 24 10 0,66
18 X 64 D-MAX 18±0,5 64±0,6 102 72 24 10 0,66
22 X 86 D 22±0,7 86±0,9 132 85 28 12 1,22
22 X 86 D-MAX 22±0,7 86±0,9 132 85 28 12 1,22
24 X 86 D 24±0,7 86±0,9 136 85 30 13 1,55
24 X 86 D-MAX 24±0,7 86±0,9 136 85 30 13 1,55
26 X 92 D 26±0,8 92±0,9 146 97 33 14 1,95
26 X 92 D-MAX 26±0,8 92±0,9 146 97 33 14 1,95
26 X 100 D 26±1,1 100±1,4 155 87 30 14 1,95
26 X 100 D-MAX 26±1,1 100±1,4 155 87 30 14 1,95
30 X 96 D 30±1,1 96±1,5 158 105 36 16 2,85
30 X 96 D-MAX 30±1,1 96±1,5 158 105 36 16 2,85
30 X 108 D 30±0,9 108±1,1 170 109 36 16 2,85
30 X 108 D-MAX 30±0,9 108±1,1 170 109 36 16 2,85
30 X 120 D 30±1,1 120±1,5 180 105 36 16 2,85
30 X 120 D-MAX 30±1,1 120±1,5 180 105 36 16 2,85
34 X 116 D 34±1,0 116±1,5 185 117 40 18.5 4,2
34 X 116 D-MAX 34±1,0 116±1,5 185 117 40 18.5 4,2
34 X 126 D 34±1,0 126±1,3 196 121 41 18.5 4,2
34 X 126 D-MAX 34±1,0 126±1,3 196 121 41 18.5 4,2
34 X 136 D 34±1,0 136±1,5 208 117 40 18.5 4,2
34 X 136 D-MAX 34±1,0 136±1,5 208 117 40 18.5 4,2
38 X 126 D 38±1,0 126±1,3 206 134 46 21 5,3
38 X 126 D-MAX 38±1,1 126±1,3 206 134 46 21 5,3
38 X 137 D 38±1,1 137±1,4 215 134 46 21 5,7
38 X 137 D-MAX 38±1,1 137±1,4 215 134 46 21 5,7
38 X 144 D 38±1,1 144±1,5 224 134 47 21 5,7
38 X 144 D-MAX 38±1,1 144±1,5 224 134 47 21 5,7
38 X 146 D 38±1,1 146±1,5 226 137 46 21 5,9
38 X 146 D-MAX 38±1,1 146±1,5 226 137 46 21 5,7
42 X 146 D 42±1,3 146±1,5 235 151 53 23 7
42 X 146 D-MAX 42±1,3 146±1,5 235 151 53 23 7
42 X 152 D 42±1,3 152±1,5 238 150 51 23 7,2
42 X 152 D-MAX 42±1,3 152±1,5 238 150 51 23 7,02


Механични свойства

Верижните ключове LOCK-RAPID D и Dmax превишават значително изискванията за якост по DIN 22258. Разкъсващото усилие е по-високо с 30-40%, а устойчивостта на умората със 70%.

Верижен ключ

d x p

(мм)

Клас Изпитващо усилие

(kN)

Разкъсващо усилие

мин.

(kN)

мин.

(J)

Устой-чивост на упората
18 x 64 D 420 480 KV=55 80 000
18 x 64 D-MAX 460 520
22 x 86 D 640 715
22 x 86 D-MAX 680 770
24 x 86 D 760 845
24 x 86 D-MAX 810 910
26 x 92 D 830 1000 130 000
26 x 92 D-MAX 900 1080
26 x 100 D 830 1000
26 x 100 D-MAX 900 1080
30 x 96 D 1100 1330
30 x 96 D-MAX 1190 1430
30 x 108 D 1100 1330
30 x 108 D-MAX 1190 1430
30 x 120 D 1100 1330
30 x 120 D-MAX 1190 1430
34 x 116 D 1400 1690
34 x 116 D-MAX 1500 1820
34 x 126 D 1400 1690
34 x 126 D-MAX 1500 1820
34 x 136 D 1400 1690
34 x 136 D-MAX 1500 1820
38 x 126 D 1770 2120
38 x 126 D-MAX 1900 1190
38 x 137 D 1770 2120
38 x 137 D-MAX 1900 2290
38 x 144 D 1770 2120
38 x 144 D-MAX 1900 2290
38 x 146 D 1770 2120

Монтажът и демонтажът са бързи и лесни независимо от условията. С верижния ключ LOCK-RAPID могат да се използват и двата варианта ключове А и B.
Якостта на верижните ключове е свързана с техния клас и варира от 382HB30 [1296 N/мм2 (Mpa)] до 432HB30[1482 N/мм2 (Mpa)] клас C по ISO = клас 2 по DIN 22258. Максималната якост на ключа е 420HV10/399HB30 (1350 N/мм2, Mpa) съгласно DIN 50150.

Монтаж:
Напъхайте двете половини на верижния ключ в термналните звена на веригата, които трябва да бъдат свързани и вкарайте едната половина в другата, така че да се съединят:
Стъпка 1: напъхайте едната половина в другата, както е показано на картината
Стъпка 2: напъхайте първата букса
Стъпка 3: напъхайте втората букса [3] и я завинтете в другата букса [2]

Демонтаж:
Стъпка 1: Развийте буксата с винт [3]Стъпка 2: Извадете буксите