Вериги за птицекланици

Диаметър

Вътрешна дължина

Вътрешна ширина

Външна ширина

Вътрешна дължина (11 х стъпката t)

Приблизително

Ø(dn)

Толеранс

t

Толеранс

b1 мин

b2  макс

11 x t

Толеранс

Кг / м

8

± 0,05

25,4

+ 0,1

– 0,1

9,4

26,6

279,4

+ 1,1

– 0,4

1,35