Конвейерни вериги за транспорт на дървени трупи

Конвейерни вериги за транспорт на дървени трупи с гладка носеща повърхност

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

диаметър

на болта

d2

max

mm

дължина
на болта

височина на пластините

h2

max

mm

дебелина на пластините

t/Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

L

max

mm

Lc

max

mm

81X

66,27

23,00

27,00

11,10

49,0

53,5

28,50

4,00

106,7

3,78

81XH

66,27

23,00

27,78

11,10

60,7

65,1

31,35

7,94/5,55

151,9

5,88

81XHH

66,27

23,00

27,78

11,10

65,6

70,0

31,35

7,94

191,1

6,70

81XHS

66,27

23,00

27,00

11,10

63,6

68,0

31,80

7,60

152,0

6,55

500R

50,00

25,40

25,40

14,63

52,0

56,4

40,00

5,00

100,0

7,13

Верига

стъпка

p

mm

диам. на ролката

d1

max

mm

вътрешна ширина

b1

min

mm

размер

на болта

размер на пластините

дебелина на пластините

Т

max

mm

разкъсващо

усилие

Q

min

kN

тегло на метър

q

kg/m

d2

max

mm

L

max

mm

h2

max

mm

d3

max

mm

d4

max

mm

J

max

mm

K

max

mm

3939-B4

203,2

23,00

27,00

11,1

49,0

28,58

7,2

7,2

38,1

101,6

4,0

115,58

2,45

3939-B21

203,2

23,00

27,00

11,1

49,0

28,58

7,2

 

38,1

 

4,0

115,58

2,45

3939-B23

203,2

23,00

27,00

11,1

49,0

28,58

 

10,3

 

92,1

4,0

115,58

2,45

3939-B24

203,2

23,00

27,00

11,1

49,0

28,58

 

7,2

 

101,6

4,0

115,58

2,48

3939-B40

203,2

23,00

27,00

11,1

49,0

28,58

 

10,3

 

101,6

4,0

115,58

2,45

3939-B43

203,2

23,00

27,00

11,1

49,0

28,58

7,2

10,3

38,1

92,1

4,0

115,58

2,42

Конвейерни вериги за транспорт на дървени трупи с назъбена носеща повърхност – варианти

Като базисни вериги се използват:

  08В-1, 12В-1, 16В-1, 20В-1, 24В-1, 28В-1, 32В-1
  12А-1, 16А-1, 20А-1, 24А-1, 32А-1
  специални вериги, стъпка 50,0 mm и др.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9