Безнитни сглобяеми вериги за окачени конвейери и каретки за тях

Безнитни сглобяеми вериги за окачени конвейери

Верига

брой

стъпки

толеранс в

дължината стъпки

P

B

max

C

nom

D

max

E

+/-0,4

F

min

G

max

max

натоварване

t

тегло

kg/m

X 228

60

3 050,5 – 3 095,2

51,1

9,4

6,4

6,6

11,9

17,7

18,0

3,0

1,2

X 348

40

3 050,5 – 3 095,2

76,6

13,2

10,2

12,7

18,8

40,4

28,0

11,0

3,3

X 458

30

3 062,2 – 3 096,5

102,4

16,5

12,0

16,2

25,4

58,7

37,0

22,0

4,8

CC 100

30

3 012,0 – 3 037,5

100,8

16,5

12,0

16,2

25,4

58,7

37,0

22,0

4,8

4″

30

3 038,2 – 3 072,5

101,6

16,5

12,0

16,2

25,4

58,7

37,0

22,0

4,8

X 678

20

3 054,9 – 3 082,8

153,2

21,3

18,0

22,3

32,5

84,8

52,0

38,0

10,0

698

20

3 054,9 – 3 082,8

153,2

25,4

22,2

28,4

39,1

58,7

64,0

60,5

17,0

 

Каретки

Верига

A

B

C

D

E

F

G

H

max

полезен товар

kg

тегло

kg/брой

X 348

59,0

100,0

100,0

26,0

22,0

63,5

17,0

M8

100,0

1,1

X 458

80,0

138,0

127,0

33,5

20,5

81,0

17,0

M10

200,0

2,5

X 678

125,4

184,0

174,0

41,5

28,5

101,6

22,0

M12

550,0

7,7

 

Забележки:

  Каретките могат да бъдат доставени и с други размери.
  По желание колелата на каретките могат да бъдат и от пластмаса, с неръждаеми лагери.