Предпазни вериги за гуми

Предпазните вериги за гуми представляват ефикасна защита за гумите на подемните машини от типа на багерите срещу изключително голямото им износване в резултат на остри камъни. Препоръчително е използването на тези гуми при работа в каменни кариери, рудници, места за събиране на сгурия или скрап и др.

Защитна глава тип “H”

Конструкция
В конструкцията се прилага изпитана система, наречена “защитен пръстен, свързващ звената”. Защитата на гумата се постига чрез голямата контактна площ между звената и земята. Звената също могат да увеличат захвата на гумата. Пръстените са свързващите елементи, които осигуряват голяма гъвкавост на предпазните вериги за гуми.

Формата на главата се определя от предпочитанието на клиента – могат да се използват глави тип “Н”, “Z” или “U”.

Защитна глава тип “Z”

ПРЕДПАЗНИ ВЕРИГИ ЗА ГУМИ С ГЛАВИ ТИП “H”

ПРЕДПАЗНИ ВЕРИГИ ЗА ГУМИ С ГЛАВИ ТИП “U”

ПРЕДПАЗНИ ВЕРИГИ ЗА ГУМИ С ГЛАВИ ТИП “Z”

Тип “4”
4 защитни звена, излизащи от пръстена

Тип “6”
3 защитни звена, излизащи от пръстена

Защитният ефект на веригата зависи от разположението на звената или от броя на звената, хванати от пръстена.

Материал и термична обработка
Защитни звена: хром-молибденова стомана
Свързващи пръстени: хром-никелова стомана
Веригата е закалена до 0.08d (d= диаметър на пръстена)

Продължителност на работния живот на предпазните вериги за гуми:
приблизителната продължителност на живот на предпазните вериги за гуми е показана в таблицата по-долу.

Животът на предпазните вериги за гуми се влияе по-специално от:
  неравността на почвата
  твърдостта на скалите
  размера и ъглите на скалните парчета
  мощността на мотора и теглото на машината
  поддръжката на предпазните вериги за гуми

Вид скала

LOM 11.4.H

Работен живот (часа)

LOM 13.4.H

Работен живот (часа)

LOM 16.4.H

Работен живот (часа)

LOM 18.4.H

Работен живот (часа)

Еруптивни скали

гранит, кварц, андезит,

базалт, диабаза

 

Метаморфни скали

мрамор,

кварцова скала,

гнайс

 

Седиментни скали

пясъчник,

варовик,

шифер

 

Други

сгурия,

желязна руда,

манганова руда,

медна руда,

железен скрап

 

1.530 – 3.060

2.500 – 3.825

 

 

2.975 – 5.100

850 – 2.210

1.530 – 2.210

 

 

1.020 – 2.380

4.250 – 12.750

1.020 – 1.530

 

 

1.870 – 3.400

2.125 – 3.400

2.125 – 2.975

1.700 – 3.400

2.125 – 3.400

 

1.800 – 3.600

3.000 – 4.500

 

 

3.500 – 6.000

1.000 – 2.600

1.800 – 2.600

 

 

1.200 – 2.800

5.000 – 15.000

1.200 – 1.800

 

 

2.200 – 4.000

2.500 – 4.000

2.500 – 3.500

2.000 – 4.000

2.500 – 4.000

 

2.700 – 5.400

4.500 – 6.750

 

 

5.250 – 9.000

1.500 – 3.900

2.700 – 3.900

 

 

1.800 – 4.200

7.500 – 22.500

1.800 – 2.700

 

 

3.300 – 6.000

3.750 – 6.000

3.750 – 5.250

3.000 – 6.000

3.750 – 6.000

 

3.300 – 6.200

5.200 – 7.800

 

 

6.100 – 10.300

1.900 – 4.500

3.300 – 4.500

 

 

2.000 – 4.800

13.000 – 24.000

2.000 – 3.100

 

 

3.800 – 6.900

4.400 – 6.900

4.400 – 6.100

3.400 – 6.900

4.400 – 6.900

Необходима информация при поръчка

В поръчката е необходимо да се даде следната информация:

  информация за типа машина, типа скала, при който се работи и естеството на работата
(напр. извличане на скална маса след разбиване)
  информация относно гумите:
       – производител
       – размер
       – профил
       – дизайн
       – степен на износване
  типа търсени предпазни вериги