Верижни ключове за елеваторни вериги
качество KU 350 E14 и KU 400 E9

Технологични отличителни стойности в съответствие с верижните щрангове KU 350 Е14 и KU 400 Е9

Верижните щрангове KU се свързват с верижни ключове KU и по този начин стават безконечни.

Движението на веригата през задвижващи верижни колела с
вътрешни зъби е само вертикално

Диаметър х Стъпка

d х t – мм

Размери в мм

Тегло

кг/бр.

a

b

c

14 х 50

46

14

0,25

16 х 64

54

16

0,40

19 х 75

65

19

0,65

22 х 86

58

74

27

1,7

26 х 100

62

87

30

2,2

30 х 120

70

105

36

3

34 х 136

82

117

40

4,7

Размери 14 х 50 до 19 х 75 във формата на верижни съединителни звена.

ДВОЙНИ ФИКСИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕЛЕВАТОРНИ ВЕРИГИ И КОФИ
Използват се само със задвижващи верижни колела с вътрешни зъби

Диаметър х Стъпка

Разери в мм

Тегло

d x t (мм)

a

b

c

d

e

f

g

h

кг/бр

14 x 50

66

55

8

33

100

150

49

93

2,4

16 x 64

78

65

10

40

128

190

58

110

4,1

19 x 75

92

75

12

45

150

230

68

130

6,6

22 x 86

110

85

15

50

172

260

80

158

10,0

26 x 100

123

100

15

61

200

290

93

170

13,2

30 x 120

140

125

15

75

240

340

109

185

16,2

34 x 136

153

140

15

82

272

392

123

210

21,7

Закрепване на елеваторната кофа чрез двойни фиксиращи елементи