Фирма „Копчев” е създадена през 1991г като фирма за вериги – ролкови, кръглозвенни и конвейерни по чертеж. Преди основаването на фирмата, в условията на централизирано снабдяване, управителят на фирмата Красимир Копчев над 16 години осъществява целия внос за България на ролкови и конвейерни вериги. Доставя също така всички телферни вериги за българското производство на „Балканкар“. Реално, това прави над 45 години опит в областта на веригите и почти 30 години съществуване на самата фирма!

След 1990 година, централизираното снабдяване се разпада и някой трябва да поеме връзката между заводите и крайните клиенти.През този период все още няма Интернет, а най-модерното средство за комуникация е телексът. Извършена е огромна работа по посещаване на клиенти в цялата страна и запознаването им с предимствата и последните технически постижения в областта на веригите Ние например сме първата фирма, която запознава циментовите заводи, работещи по мокър способ, с новите материали за термоустойчиви вериги за въртящи се пещи. Ние сме първата фирма, която започна да предлага в България високо износо-устойчиви вериги със специално закаляване и удължен живот за транспортьори и елеватори. Ние сме и първата фирма у нас, започнала продажбите на олекотения високоякостен клас 80 при товаро-захватните вериги и сапани в сегментно-модулно изпълнени.По онова време за вдигане все още се използват тежки руски корабни вериги и сапани в заварено изпълнение!

През 2003 с включването на второто поколение, в лицето на Мирослав Копчев и Деян Копчев, фирмата прераства в Копчев и синове, като разширява още повече своята дейност.

През тези почти 30 години ние работим в близки отношения с най-големите заводи за вериги и съответно виждаме много ясно предимствата и недостатъците на всяка една марка и всяко едно производство. Именно този безценен опит ни дава насоката за създаването на собствена марка ролкови вериги. През 2014г „Копчев и синове“ ООД регистрира официално собствена търговска марка „KMD Roller chain“. Марката обхваща стандартните едноредни до шестредни ролкови вериги по ДИН 8187, ДИН 8188 и едноредните вериги по заводски норми. Днес веригите KMD се предлагат вече в две качества – KMD Standard и KMD Premium. Двете серии се произвеждат в два различни завода, като единият е собственост на една от водещите марки в световен мащаб.

През същата година фирмата регистрира и втора собствена търговска марка „BULL-Lifting“. Тя се отнася за изделията от другото основно направление на фирмата – товаро-захватни съоръжения и елементи – но включва и олекотените високоякостни товаро-захватни кръглозвенни вериги на фирмата в отличителния оранжев цвят.

През 2018г фирмата инвестира в придобиването на нов дигитален изцяло компютаризиран 100 тонен стенд и специализиран уред за проверка размерите на кръглозвенните вериги, с което контролът на качеството се засилва още повече.

Водещо начало в дейността на „Копчев и синове“ ООД е високото качество на веригите, които предлагаме. Производството на предлаганите от нас вериги е серийно и автоматизирано. Наред с това веригите са подложени на текущ контрол и тестове както в процеса на производство, така и при получаване на стоките при нас.

Така днес, почти 30 г след създаването си, фирма „Копчев и синове“ ООД по отношение на веригите се явява един обобщаващ и многопрофилен Център за вериги, където многобройните ни клиенти от едно място получават подробна информация, съвети и високо професионално обслужване за всички съществуващи типове вериги – ролкови, кръглозвенни, конвейерни и всякакви специални вериги.